Certyfikacje


Certyfikat BRCGS

Certyfikat BRCGS to gwarancja najwyższej jakości i bezpieczeństwa produkcji, potwierdzająca spełnienie rygorystycznych standardów branżowych. Nasza firma, specjalizująca się w produkcji biodegradowalnych opakowań, uzyskała ten prestiżowy certyfikat, co świadczy o naszym zaangażowaniu w dostarczanie produktów, które są nie tylko ekologiczne, ale również w pełni bezpieczne dla użytkowników. Dzięki BRCGS możemy zapewnić naszym kontrahentom niezawodność, doskonałą jakość oraz zgodność z międzynarodowymi normami. Wybierając nas, wybierasz pewność i profesjonalizm.Certyfikacje TÜV

OK biobased

Certyfikat zawartości substancji organicznych odnoszący się do zawartości izotopu węgla C14

Proces certyfikacji OK biobased jest prosty i przejrzysty, a parametry odnawialności mogą być precyzyjnie zmierzone i obliczone. Równie proste i przejrzyste są zasady kontroli i ponownego sprawdzania zgodności certyfikatu z aktualnym stanem produktu. W zależności od określonego udziału procentowego odnawialnych surowców (% biopochodnych) w Państwa produkcie będzie on certyfikowany jako jedno-, dwu-, trzy- lub czterogwiazdkowy.

OK compost INDUSTRIAL

Gwarancja biodegradowalności w przemysłowej kompostowni

Produkty certyfikowane znakiem OK compost nadają się do kompostowania w kompostowniach przemysłowych, w temperaturach od 55 do 60° C. Rozkład dotyczy wszystkich elementów produktu i wszelkich dodatków.

OK compost HOME

Gwarancja kompostowalności w warunkach przydomowych

Temperatura w stosie kompostu ogrodowego jest niemal zawsze wyraźnie niższa i mniej stała niż w środowisku kompostowania przemysłowego. Kompostowanie w ogrodzie jest więc powolniejsze i utrudnione. Innowacyjna odpowiedź firmy Vinçotte na to wyzwanie polegała na opracowaniu certyfikatu OK compost HOME, gwarantującego całkowitą biodegradację nawet w stosie kompostu ogrodniczego.

OK biodegradable SOIL

Gwarancja biodegradowalności w glebie dla produktów rolnych i ogrodniczych

OK biodegradable MARINE

Gwarancja biodegradowalności w wodzie morskiej

Większość odpadów znajdujących się w morzu ma lądowe pochodzenie. Biodegradowalność morska stanowi zatem wartość dodaną dla każdego produktu lub opakowania, niezależnie od miejsca jego konsumpcji. Zawsze bowiem istnieje możliwość, że produkt ostatecznie wyląduje w morzu. Certyfikat OK biodegradable MARINE gwarantuje nie tylko rzeczywistą cechę produktu, lecz oferuje także możliwość odróżnienia opakowania prawdziwie biodegradowalnego w morzu od wszelkich wątpliwych produktów i „gwarancji” nie objętych międzynarodowymi standardami.

OK biodegradable WATER

Gwarancja biodegradowalności produktów w środowisku wody słodkiej

Produkty posiadające certyfikat OK biodegradable WATER ulegają biodegradacji w naturalnym środowisku słodkiej wody. Wykorzystywanie takich produktów przyczynia się do redukcji odpadów w zasobach naturalnej słodkiej wody. Należy pamiętać, że ten certyfikat nie gwarantuje automatycznie biodegradacji w środowisku wody morskiej.


Dodatkowe certyfikacje

Seedling

Znak sadzonki dla produktów nadających się od kompostowania

Firma TUV Austria jest jednostką certyfikującą upoważnioną przez European Bioplastics (stowarzyszenie europejskich wytwórców biotworzyw) do przyznawania logo Seedling produktom zgodnym z normą EN 13432. Znaki OK compost i Seedling firmy TUV Austria na produktach zapewniają ich rozpoznawalność na całym rynku europejskim jako wyrobów nadających się do kompostowania.

NEN bio-based CONTENT

Niezależny system oceny ilości biomasy

System certyfikacji NEN bio-based opiera się na normie europejskiej EN 16785-1, która umożliwia niezależną ocenę biologicznej zawartości produktów. Certyfikacja NEN bio-based obejmuje materiały podstawowe, półprodukty i wyroby gotowe oraz wszystkie stałe, ciekłe i gazowe produkty zawierające węgiel.